بات تیم اسپیک

بهترین سرور های تیم اسپیک را ازما بخواهید!

بات موزیکپخش اهنگ های متنوع
پخش اهنگ های دلخواه خودتان
مدیریت پخش اهنگ ها
کیفیت صدا تا حد اکثر
ترافیک نامحدود
پخش به صورت 24 ساعته
زمان تحویل 1 الی 12 ساعت